Home » 2013 » December

เกมส์ยอดแย่แห่งเดือน

แต่ส่วนมากของ เวลา ที่สิ่งที่คุณ จะได้รับ ที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังมี ความสามารถ เกือบ ทุกไม่มีการต่อสู้ ที่ง่าย กว่าบล็อก หมดเวลา ซึ่ง ขัดแย้งกับ ความเสียหาย นั่นแหล่ะ ไม่มีทักษะพิเศษ และ ตัวละครแต่ละตัว มี เพียงหนึ่ง ย้ายพิเศษ ไม่ เคยมี อันตราย มาก ตาย – เหตุผลที่ฉัน กลับไปที่ พื้นผิวทุก ห้าระดับที่ไม่ได้ จัดกลุ่มใหม่ แต่เป็นเพราะ ผมจึง เบื่อ ที่ฉันไม่ สามารถยืน หนึ่ง identikit มากขึ้น พื้น ตาย การ เปลี่ยนแปลงของ ทิวทัศน์ ตอนนี้แล้ว ที่คุณได้รับ...
Continue reading »